آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای بیقرار کردن همسر

نسخه ای قوی برای بی قرار کردن محبوب از عشق

نسخه ای قوی برای بی قرار کردن محبوب از عشق سلام به همه دوستان عزیزم این هم یه نسخه دیگه برای دوستانی که میخواهند نزد محبوب خودشون برند و محبوب با دیدن اون بیقرار و شیفته وی شوند هر که این دعا را بر کف دست بنویسد و در برابر محبوب…
متن دوم