آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای بچه دار شدن

نسخه جهت بارداری کاملا مجرب

نسخه جهت بارداری کاملا مجرب سلام عزیزان خیلی وقت بوده که دوستان درخواست نسخه ای جهت بارداری داده بودند .البته اینکه شخصی باردار نمیشه هفت علت وجود داره که در اینده محاسبات آن در نرم افزار متا پرو قرار داده میشه و دوستان میتوانند علت…

نسخه ای مجرب برای بچه دار شدن

نسخه ای مجرب برای بچه دار شدن در مجمع الدعوات نقل شده است که به جهت کسی که صاحب بچه نمی شود این آیات شریف را در دو نسخه بنویسد و یکی را بر ران چپ او ببندند ( ران زن ) و دومی را با آب قند بشویند و با آن شربتی درست کنند و…
متن دوم