آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای بستن زبان

دعای بستن زبان دشمن

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب زبانبند دعای بستن زبان دشمن اگر کسی در ساعت خیر هر یک روزها طلسم زیر را نوشته و در بازوی راست خود حمل کند از حرف های باطل اشخاص در امان میماند   ی۱ل ط ۱ ۵ ۱ ۵ ۱ ۵ توکلوا یا خدام هذه الطلسم بعقد لسان…

دعای بــستن زبـــان اشـــخاص

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب زبانبند دعای بــستن زبـــان اشـــخاص هر کس این طلسم را با خود حمل کند,سخنش قاطع میشود فقط مواظب باشین در ساعات نحص خودتون اینو ننویسین قاعده: بهترین زمان و قوی ترین زبان…
متن دوم