آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای بستن زبان شوهر

دعای بستن زبان دشمن

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب زبانبند دعای بستن زبان دشمن اگر کسی در ساعت خیر هر یک روزها طلسم زیر را نوشته و در بازوی راست خود حمل کند از حرف های باطل اشخاص در امان میماند   ی۱ل ط ۱ ۵ ۱ ۵ ۱ ۵ توکلوا یا خدام هذه الطلسم بعقد لسان…

دعای بــستن زبـــان اشـــخاص

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب زبانبند دعای بــستن زبـــان اشـــخاص هر کس این طلسم را با خود حمل کند,سخنش قاطع میشود فقط مواظب باشین در ساعات نحص خودتون اینو ننویسین قاعده: بهترین زمان و قوی ترین زبان…

تاثیر گذار بودن سخنان شما در همه جا

تاثیر گذار بودن سخنان شما در همه جا البته تمام قواعد آن را رعایت کنین مخصوصا ساعات آن را که در زیر بیان میکنم اگر کسی آیه (آل عمران / 103) و نیز آیه بعدی آن (آل عمران / 104) را نوشته و با خود داشته باشد سخن او در همه اثر تمام…
متن دوم