آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای برای فروش اجناس در مغازه

آیاتی معجزه گر جهت فروش متاع و ملک

آیاتی معجزه گر جهت فروش متاع و ملک چند نفر از دوستان در باره فروش متاع یا ملک دعایی خواستند که لازم دونستم این نسخه بسیار مجرب  را در همین پست برای اون دوستان و همه کسایی که متاع یا ملکی دارند و فروش نمیره را مطالعه و انجام دهند تا اینکه…
متن دوم