آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای از بین بردن فقر و بدبختی فوق العاده قوی و مجرب

دعای از بین بردن فقر و بدبختی فوق العاده قوی و مجرب

دعای از بین بردن فقر و بدبختی فوق العاده قوی و مجرب مرحوم کلینی رحمۀ الله می گوید : از امام صادق علیه السلام نقل شده که رسول الله ( ص ) فرمود : هر کس نعمتی بر او وارد شد اَلحَمدُللهِ را زیاد بگوید  و هر کس غم و گرفتاری بر او چیره گشت «…
متن دوم