آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ارامش درون

دعای عجیب برای آرامش قلبی و دفع استرس و نگرانی

دعای عجیب برای آرامش قلبی و دفع استرس و نگرانی از خواص این دعا  : سلام عزیزان گاهی بیدلیل دلمون گرفته و دوست داریم با یکی دردو دل کنیم و خودمونو تخلیه کنیم. گاهی استرس و نگرانی عجیب در ما به وجود میاد با بخاطر کار یا به خاطر اجتماع…
متن دوم