آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ادای قرض

نسخه ای مجرب برای ادای قرض ها و وام ها

نسخه ای مجرب برای ادای قرض ها و وام ها ختم این است که در چهار تا روز جمعه به طور منظم قبل از صبح غسل کرده و بعد از نافله نماز صبح تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را گفته سپس 100 مرتبه بگوید : اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبَّ…

رفع مشکلات معیشتی,ادای قرض,اسان شدن امورات زندگی

رفع مشکلات معیشتی,ادای قرض,اسان شدن امورات زندگی مرحوم شیخ بهاءالدین می گوید : هر کس بر این اذکار بعد از نماز صبح سه مرتبه بخواند و بر آنها مداومت داشته باشد خداوند متعال مشکلات معیشتی او را آسان کرده و روزی او را از جایی که گمان نداشته…

دعای فراوانی روزی و پرداخت قرض ها مجرب

دعای فراوانی روزی و پرداخت قرض ها مجرب مرحوم سید علی خان مدنی رحمة الله می گوید : دعائی که نقل می شود  از امام صادق (ع)برای سعادت دنیا و آخرت و فراوانی روزی و پرداخت قرض ها مجرب است در چهارده روایت این دعا ذکر شده است ، بعد از هر نماز…

دعا جهت اداى دین و قرض, دعا براى اداى قرض

دعا جهت اداى دين و قرض هر روز چهل و يك مرتبه يا چهل و يك روز بعد از نماز صبح خوانده شود كه فوق العاده موثر و مجرب است . و من يقرض اللّه قرضا حسنا يضاعف له .  دعا براى اداى قرض در خواب ديده شده است كه حضرت رضا عليه السلام فرمودند:…

دعایى به جهت برآمدن حاجت از شیخ بهاء الدین عاملى

دعايى به جهت برآمدن حاجت از شيخ بهاء الدين عاملى بسيار مجرب است از شيخ بهاء الدين عاملى رسيده كه در شب جمعه اين دعا را بر چهل و يك دانه گندم بخواند و بر بام خانه بريزد تا مرغها بخورند اگر حاجتش روا نشود بر من بد گويند. بسم اللّه…
متن دوم