آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ادای قرض سنگین

نسخه ای مجرب برای ادای قرض ها و وام ها

نسخه ای مجرب برای ادای قرض ها و وام ها ختم این است که در چهار تا روز جمعه به طور منظم قبل از صبح غسل کرده و بعد از نافله نماز صبح تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را گفته سپس 100 مرتبه بگوید : اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبَّ…
متن دوم