آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای آشتی

دعای مجرب برای ایجاد آشتی و صلح بین دو نفر

دعای مجرب برای ایجاد آشتی و صلح بین دو نفر   چون در میان دو کس منازعه و خصومت باشد این آیات را بر کاغذی نوشته و یکی از آن دو نفرباخود دارند کار ایشان به صلح انجامد آیات 83 الی 87 سوره انعام و بخشی از آیه 88 سوره…

ایجاد آشتی و محبت بین زن و شوهر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت ایجاد آشتی و محبت بین زن و شوهر دستور اول: این دستور برای آشتی دادن و صلح میان زن وشوهر بارها تجربه شده و نتایج عالی داده است. با محلول روحانی و  در حالیکه  بخور عود و کندر  کنار خود دود می…
متن دوم