آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعایی بسيار مجرّب برای برطرف شدن مشکلات شدید

نسخه ای مجرب جهت ثابت قدم شدن در هر کاری

نسخه ای مجرب جهت ثابت قدم شدن در هر کاری ثابت قدم بودن احتمالا یکی از قابل تحسین ترین خصوصیاتی است که یک فرد می تواند داشته باشد.  ثابت قدم بودن توانایی انجام کار و یا رسیدن به هر چیزی صرفنظر از هر گونه مانع می باشد. این ویژگی متمایز…
متن دوم