آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعاهایی که به طور معجزه آسا حافظه را زیاد می کند

ختم چهل روزه جهت تقویت قوای ذهن و رفع فراموشی

ختم چهل روزه جهت تقویت قوای ذهن و رفع فراموشی با سلام خدمت همه عزیزان.روزهای محرم هست و همه عزیزان در پی تدارکات حسینیه ها و عزاداری و خرج برای  اقا امام حسین.اجر همه شما دوستان با سید الشهدا. سعی کنیم همه ما در این سفره اقا امام حسین…
متن دوم