آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعابرای شفای بیماری

دعایی برای درمان بیماری های سخت و حاد

دعایی برای درمان بیماری های سخت و حاد فرموده اند : این تعویذی است برای کسانی که بیماری های سختی ازجمله خوره دچار شده اند . دست خود را بر سر شخص بیمار گذاشته و می گویی : بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى…
متن دوم