آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دستورالعمل دعای چهل کلید

روش کنترل شــــهــوت جـــنـــسـی و تعدیل آن بخش دوم

روش کنترل شــــهــوت جـــنـــسـی و تعدیل آن بخش دوم بخش اول این پست را میتوانید از اینجا مطالعه فرمایید دستور چهارم: روزانه دردو نوبت خاکشیر رابا شکر  مخلوط کرده  ومثل چای بنوشید. دستورپنجم ریشه شیرین بیان…
متن دوم