آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دریافت ختم ذکر حاجت مطابق با اسم خود

دریافت ختم ذکر حاجت مطابق با اسم خود

دریافت ختم ذکر حاجت مطابق با اسم خود سلام دوستان عزیز خیلی از دوستان در باب دریافت ذکر حاجت سوالاتی میپرسند و براشون سوال شده. که نحوه دریافت ذکر حاجت خیلی متفاوت شده . درسته در کتبهای معتبر قدیمی مثل کشف الهدایه و کتبهای قدیمی…

دریافت ذکر حاجت مطابق با اسم خود

دریافت ختم ذکر حاجت مطابق با اسم خود سلام دوستان عزیز خیلی از دوستان در باب دریافت ذکر حاجت سوالاتی میپرسند و براشون سوال شده. که نحوه دریافت ذکر حاجت خیلی متفاوت شده . درسته در کتبهای معتبر قدیمی مثل کشف الهدایه و کتبهای قدیمی…
متن دوم