آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درمان کل بدن با سیب زمینی

درمان کل بدن با سیب زمینی

درمان کل بدن با سیب زمینی هنگامی که اپرا وینفری، مجری تلویزیون، اخیرا اعلام کرد دارد با سیب زمینی چاقی‌اش را از بین می‌برد، ما می‌دانستیم راه اشتباهی را در پیش گرفته‌است. خانم اپرا حالا سیب زمینی بیچاره را برای مشکلات وزن‌اش مقصر…
متن دوم