آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درمان های خانگی

طب امامان درس چهارم,با صدقه,خود را مداوا کنید

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق با صدقه ، خود را مداوا کنید . بیع هر وی می گوید : در نزد امام صادق بودم که صحبت از بیماری ها به میان آمد و ایشان فرمود : مرضانتان را به وسیله صدقه دادن مداوا کنید و هرکس که روزی را صدقه دهد…
متن دوم