آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درمان سردرد

از بین بردن سردرد در ۱۰ دقیقه

رازی برای قطع سردرد در 10 دقیقه  دستور اول : بااین راز شما می توانید در10 دقیقه  سردرد را قعطع نمایید  برای این کار بر روی یک  تکه پوسته خارجی  غیر قابل  خوردن  ودور ریختنی  پیاز دوحرف ق-ط-رابه همین صورتی که می بینید با مداد بنویسید توصیه…
متن دوم