آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درمان بیماری های جنسی

دانلود نرم افزار درمان بیماری های جــنــســی

دانلود نرم افزار درمان بیماری های جــنــســی همه ما می دانیم که امور جنسی وارتباطات جنسی وزناشویی از ارکان زندگی می باشند .طوری که اگر رابطه جنسی وحلال بین زن ومردی نباشد مطمئنا سکون وآرامش نخواهند داشت .هدف از ازدواج رسیدن به…
متن دوم