آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درمان بیماری با سجده

درمان بیماری با سجده

درمان بیماری با سجده سلام دوستان عزیز روز همه شما دوستان به خیر و شادی هر وقت مرض یا دردی در قسمتی از بدن دارید و شما رو خیلی ازار میده وضو بگیرید و دو رکعت نماز حاجت بجا بیاورید و بعد از سلام دستت را بر جای مهر بکش و دستت را بر جای…
متن دوم