آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درمانگاه طب سنتی

طب امامان درس هشتم,مکروه بودن درمان غیر ضروری

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق طب امامان درس هشتم,مکروه بودن درمان غیر ضروری 1 . امام صادق فرمود : پیامبر دوشنبه حجامت می کرد و به حجامت کننده گندم عطا می کرد . 2 . امام صادق فرمود : پیامبر بعد از عصر دوشنبه حجامت می…
متن دوم