آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دردودلی دوباره

دردودلی دوباره,شک نکن به خدا

دردودلی دوباره,شک نکن به خدا سلامی گرم به همه دوستان و کاربران سایت این اپلای یاد داستانی اوفتادم که مطمئنا همه شما شنیدید.که روزی کشیشی برای تمام مردم در کلیسا  موعظه ای کرد. ان موعظه آنقدر دل انگیز بود که  همه حاظرین در…
متن دوم