آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دردودلی با شما دوستان خوبم

دردودلی با شما دوستان خوبم

دردودلی با شما دوستان خوبم سلام دوستان خوبم.این تاپیکی که در این قسمت قرار دادم بیشتر صحبت من برای دختر خانم ها و آقا پسر های های مجرد عاشقه. میدونم که حوصله نصیحتو نداری و برای نصیحت کردن تو این سایت نیامدی و مطمئنم  بعد از خوندن به…
متن دوم