آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دردودلی با شما خانمهای محترم

دردودلی با شما خانمهای محترم

دردودلی با شما خانمهای محترم سلام دوستان عزیزم قبل از هر چیزی عنوان کنم که تمام این مطالب سایت فقط جهت کمک  و رفع مشکلات حال مردمه و جز این نیت دیگه ای نداریم و دوستان زیادی هم درخواست نسخه های جدایی از من میکنند.ببینید دوستان من هیچ…
متن دوم