آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درجات حالت سمنامبول در هیپنوتیزم

درجات حالت سمنامبول در هیپنوتیزم

درجات حالت سمنامبول در هیپنوتیزم درجات حالت سمنامبول در هیپنوتیزم به شرح زیر است درجه اول: در این درجه از خواب، معمول صداهای خارجی را اگرچه نزدیک هم باشد نمی‌شنود، تنها عامل را مشاهده کرده گفته‌های او را قبول دارد، ارتباط وی از همه جا و…
متن دوم