آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دایره المعارف ابجد

دایره ابجد

دایره ابجد اعداد حروف و نحوه ی محاسبه ی حروف کلمات دایره ابجد بیست و هشت حرف است که در زبان فارسی و عربی مورد استفاده قرار میگیرد اگر بخواهیم ان حروف را بنویسیم به هر ترتیبی میتوان نوشت لکن برای ان حروف دایره هایی مرتب نموده اند و هر…
متن دوم