آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانلود کتاب طب سنتی بو علی سینا

دانلود کتاب طب سنتی سینا، درمان بیماریها با گیاهان دارویی

دانلود کتاب طب سنتی سینا، درمان بیماریهای مختلف با گیاهان دارویی   در زمان حاضر عده‌اى از بیماران در بدر بدنبال قرص‌ها و شربتها و آمپولهاى گرانقیمت مى‌گردند و حال آنکه بسیارى از این بیماران با داروهاى سنّتى و بدون عوارض جنسى و در…
متن دوم