آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانلود کتاب رگ شناسی ابن سینا

دانلود کتاب رساله در رگ شناسی ابن سینا

رگ شناسی یا رساله در نبض رگ شناسی به جای معرفة النبض به کار رفته همچنانکه گیاه شناسی و زمین شناسی را به جای معرفة النبات و معرفة الارض استعمال می کنند و مقصود آن تشریع رگها یا علم وظائف اعصاب نیست بلکه مقصود علم به احوالی است در رگ…
متن دوم