آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانلود کتاب دایره المعارف،دانلود کتاب دایره المعارف طب سنتی،دانلود کتاب طب سنتی

دانلود کتاب دایره المعارف طب سنتی(جلد اول)

دانلود کتاب دایره المعارف طب سنتی(جلد اول) هدف از تدوين اين مجموعه مشخص نمودن نام علمى گياهان، تطبيق اصطلاحات و واژه‌هاى قديم طبى با مفاهيم جديد، استفاده و درك صحيح دانش‌پژوهان از گنجينه‌هاى علمى مدون به زبان فارسى نظير الابنيه عن…
متن دوم