آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانلود نرم افزار خروج جـــــــن

دانلود نرم افزار خروج جـــــــن

دانلود نرم افزار خروج جـــــــن این نرم افزار جهت کشتن جــــن مزاحم / مــوکـــل ســـحـــر / جــــن عاشق و هر موجود پلید وپست که باعث آزار شماست جــــن در اصطلاح به موجود ناپیدا گفته می شود و در لغت به معنای پنهان و پوشیده است.مانند…
متن دوم