آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانلود صوتی کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول)

دانلود صوتی کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول),سه تار

دانلود صوتی کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول),سه تار کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان ملی موسیقی ایران نوشته ی روح اله خالقی به همت نصراله زرین پنجه و موسی معروفی جلد 1 اجرا با سه تار : نیما فریدونی استودیو…
متن دوم