آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانلود تقویم نجومی

دانلود تقویم نجومی سال ۱۳۹۳

دانلود تقویم نجومی سال 1393    تقویم پیش رو منطبق با تقویم رسمی کشور تهیه شده است .مبنای در نظر گرفته شده برای محاسبه موقعیت خورشید و سیارات در بروج فلکی ساعت 12 ظهر و برای محاسبه موقعیت ماه در بروج فلکی ساعت 12 نیمه شب می باشد. سال 1393…
متن دوم