آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داستان کتاب آیات شیطانی

دانلود کتاب داستانهایی از ابـــلیس

داستانهایی از ابلیس نوشته: سید محمد میر سلطانی   فهرست مطالب: اولین مخالفت شیطان با خلقت آدم گمراهتر از شیطان لشکر شیطان ازدواج شیطان شمشیر شیطان رقص شیطان کابینه شیطان زنجیر شیطان گریه شیطان گریه دروغین شیطان فریاد…
متن دوم