آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داستان ژنده پیل

معجزات ژنده پیل

چهار گوسفند بریان خوران یک روز ژنده پیل  شخصی به نام استاد امام عبدالرحمت، منکر پرهیزکاری و معجزات ژنده پیل بود، روزی پیغام داد که ای ژنده پیل ، تو ادعاهای خیلی زیادی می‌کنی، اگر راست می‌گویی بیا تا هر دو «چله» بنشینیم. ژنده پیل پس از…
متن دوم