آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص اسم الظاهر

خواص و فوائد اسم الظاهر

خواص و فوائد اسم الظاهر کسی است که ایات ربوبیّت و اثار قدرت او در همه ی عوالم آفاق و انفس هویدا و نمایان است لَقَد ظَهَرت فَلاتُخفی عَلی اَحَدٍ الا علی اکمةٍ لا یَعرِف القَمَر ( خداوندا تو انقدر اشکاری که بر هیچ کس پنهان نیستی مگر بر کوران…
متن دوم