آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص اسماء الله الحسنی

خواص اسماء الحسنى

خواص اسماء الحسنى (1) مى خواهيد حاجتتان روا شود. گويند هر كه سجده بيست و يك مرتبه (يا ذالجلال و الاكرام ) بگويد و حاجت بخواهد، روا مى شود. ان شاء اللّه . (2) جهت توانگر شدن گويند در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد يا به فضاى گشاده…
متن دوم