آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواب طبیعی در هیپنوآنالیز

خواب طبیعی در هیپنوآنالیز

خواب طبیعی در هیپنوآنالیز  غالباً خواب هنگامی به صورت یک وسیله دفاعی از طرف بیمار به کار برده می‌شود که فنون ویژه‌ای نظیر هیپنوگرافی و هیپنوپلاستی هنگام هیپنوآنالیز به کار برده می‌شود. در اولی یعنی هیپنوگرافی بیمار جدال‌ها و ناراحتی‌های…
متن دوم