آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خرید کتاب پیلاتس

دانلود کتاب تمرینات پیلاتس برای دوران بارداری و پس از آن

دانلود کتاب تمرینات پیلاتس برای دوران بارداری و پس از آن     اصول روش پیلاتس به گونه ای  شد که بدون  دستگاه ها هم می شد انجام داد و این سیستم  به طور خاصی  محبوب همگان شد . این اصول در این کتاب معرفی شده است . تمرین ها به…
متن دوم