آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم پر فضیلت و مجرب صلوات تُنَجِّیْنَا

ختم پر فضیلت و مجرب صلوات تُنَجِّیْنَا

ختم پر فضیلت و مجرب صلوات تُنَجِّیْنَا با سلام خدمت همه عزیزان روز جمعه همه شما به خیر و خوشی صلواتی پر فضیلت که انجام این ختم حاجت رواست و صد در صد مجرب و حتمیست من قوی ترین و اثرگزارترین صلواتی که توی عمرم دیدم همین صلوات تنجینا…
متن دوم