آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم هفت روزه برای رفع هر غمی و هر حاجاتی

ختم هفت روزه برای رفع هر غمی و هر حاجاتی

ختم هفت روزه برای رفع هر غمی و هر حاجاتی سلامی گرم به همه دوستان گلم در  دهه اخر ماه رمضان هستیم .برکت این ماه عزیز, فوق العاده زیاده و خوشا به حال دوستانی که از این ماه بهره میبرند. میدونیم که ذکر گفتن و ختم و یا چله در این ماه…
متن دوم