آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم هفتگی سوره یس گره گشای زندگی

ختم هفتگی سوره یس گره گشای زندگی

ختم هفتگی سوره یس گره گشای زندگی سلام عزیزان وقت همه شما به خیر این ختم رو که در این پست براتون میزارم چیزی شبیه به معجزه روزانست.شما با ختم هفتگی سوره یس به این طریقی که امروز عرض میکنم ,تمام مشکلاتتون کم کم رفع میشه گره گشای روزانه…
متن دوم