آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم مجرب سوره حمد

ختم سوره حمد

طریقه ختم سوره حمد از جمله ختم های مجربه که ان شا الله تخلف ندارد و از قول بزرگان دین همچون مرحوم مجلسی و بسیاری از علمای دیگر به تجربه رسیده ختم سوره مبارکه (الحمد) است و طریقه آن این است که از روز جمعه بعد از نماز صبح شروع نماید و چهل و…
متن دوم