آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم مائده برای فتح امور و حاجات

ختم مائده برای فتح امور و حاجات

ختم مائده برای فتح امور و حاجات سلام به همه دوستان عبادت همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق ان شا الله ختمی هست از ایات سوره مائده که این ختم برای همه امورات زندگیست.چه مالی چه گشایش چه بخت گشایی و چه روابط و هر حاجتی که دارید میتونید…
متن دوم