آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم صلوات توسل به ام البنین

ختم صلوات برای حضرت ام البنین علیها السلام برای حاجات

ختم صلوات برای حضرت ام البنين عليها السلام برای حاجات مرحوم حجة الاسلام و المسلمین آقای ربانی خلخالی در کتاب «چهرهٔ درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام » به نقل از يادداشتهاي فاضل فرزانه و دانشمند محترم ، حجة…
متن دوم