آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم شش آیه جهت نجات از سختیها

ختم شش آیه جهت نجات از سختیها

ختم شش آیه جهت نجات از سختیها  سلامی گرم به همه دوستان عزیز این شش آیه را  در موقع سختی بخوان که فرج خواهد شد و هر محبوسی خواند نتیجه گرفت ازاینقرار است. اگر مشکلت در حدی بود که با تمام نذر و نیاز و دعا و نیایش نتیجه نگرفتی به مدت…
متن دوم