آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره یس برای ازدواج

ختم سوره یس برای گرفتن حاجات ضروری

ختم سوره یس برای گرفتن حاجات ضروری سلام دوستان عزیزم.امیدوارم شاد باشید شما هر حاجتی که داشته باشید هر طلبی که از خداوند سجان داشته باشید میتوانید از این ختم مجرب سوره یس حاجت روا شوید البته به این نکته اشاره کنم که  برای حاجت روا…
متن دوم