آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره قرآن برای حاجات

ختم مجرب آیه قرآنی برای حاجات و مطالب

ختم مجرب آیه قرآنی برای حاجات و مطالب سلام اگه حاجت بزرگی داری حتما از چله زیر استفاده کن گاهی هر چه راز و نیاز نزد خدا میکنیم انگار بیفایده است. مثل همین حرفهایی که از دهن اطرافیان میشنویم(انگار خدا صدای ما رو نمیشنوه) در صورتی که…
متن دوم