آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره حمد جهت توانگر شدن

ختم ۴۱ روزه سوره حمد جهت توانگر شدن

ختم 41 روزه سوره حمد جهت توانگر شدن سلام به همه عزیزان و دوستاران سایت این اپلای ختم های زیادی برای توانگری مالی و معنوی وجود داره و من در طول عمرم ختمی قوی تر و پر بار تر از ختم سوره حمد ندیدم. این ختم در حین این که به شما ارامش…
متن دوم