آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم روز جمعه

ختم یس در روزهای جمعه ماه شعبان برای حاجت

ختم یس در روزهای جمعه ماه شعبان برای حاجت دوستان عزیز میتونید در روزهای جمعه ماه شعبان از ختم زیر استفاده کنید البته در هر جمعه ماه شعبان میتوانید  ختم یس را انجام بدید بدین شکل که با وضو رو به قبله در روز جمعه(ساعتش مهم نیست) ابتدا…
متن دوم