آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم ذکر بدوح جهت حاجت گرفتن

ختم ذکر بدوح جهت حاجت گرفتن

ختم ذکر بدوح جهت حاجت گرفتن دوستان عزیزم سلام و وقتتون به خیر در این پست ختمی قرار دادم که  سریع به حاجات و خواسته های خود برسید روش ختم بدوح این گونه است: در روز جمعه در دو هفته اول ماه قمری بعد از نماز صبح دو رکعت نماز حاجت…
متن دوم